Karşılaştırma Listesi

İlan karşılaştırma yapabilmek için en az 2 ilan seçmelisin.

Blog

Güncel Blog yazılarımız için takipte kalın.

İZALE-İ ŞÜYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASINDA SATIŞ İŞLEMLERİ

Bu yazıda ortakların taksimi konusunda anlaşamadıkları Gayrimenkul esas alınacaktır.

 

Ortaklığın giderilmesine konu Gayrimenkulün, Daire, Tarla, Arsa v.b. olması arasında izlenen yol açısından belirgin fark bulunmamaktadır.

 

Mirasçılar veya paydaşlar arasında en önemli sorun olan Ortaklığın Giderilmesi Davası sonrasında yapılan işlemler belli başlıklar altında şöyle toplanabilir.

 

Ortaklardan herhangi biri tarafından Mahkemeye müracaat yolu ile başlayan süreç nihayetinde malın satılıp paralarının ortaklar arasında paylaştırılması ile son bulmaktadır. Yargılama aşamasında konu malın taraflar arasında aynen taksimi mümkün olmadığına ve satılarak paraya çevrilmesine karar verilmesinden ve bu kararın kesinleşmesinden sonra satış işlemleri safahatına geçilir. Mahkemece satış işini yapmak üzere bir kişi görevlendirilir. Bu kişi Satış Memuru sıfatı ile görev yapar. Satış işlemleri İcra İflas Kanunu hükümlerine göre yürür. Mahkemece özel olarak başkaca hüküm kurulmamışsa satış Açık Arttırma usulü ile ve herkese açık olarak yapılır. Bu tarz satışlarda paydaşların öncelik hakkı yoktur.

 

Satış Memuru satışın yapılacağı günü tayin etmeden önce Taşınmazın o günkü durumu ve özelliklerine göre tayin edeceği bilirkişiler marifeti ile kıymetini takdir ettirir. Buna ilişkin raporu muhataplarına tebliğ eder. Muhataplardan taşınmazın değerine ilişkin itiraz olmaz ise artık bu kıymet satışa esas değer olarak kesinleşmiş olur. Taşınmaz üzerinde başkaca satışa engel bir durum yok ise Satış Memurunca taşınmazın satışına karar verilerek satışın yapılacağı gün tayin edilir. Satış Memuru taşınmazın satışa çıkarılacağı 1. Ve 2. Arttırma gün ve saatini, Artırmanın yapılacağı yeri, taşınmazın Tapu Kaydı, İmar Durumu, temel özelliklerini açıklar ve asgari satış değerini içerir şekilde ilan düzenler. Bu ilan, Satış Memurluğunda, Adalet Bakanlığı UYAP E-SATIŞ portalında ve gerekli görülmesi halinde Gazete yolu ile ve yerelde Belediye marifeti ile halka duyurulur. Satış için tayin edilen 1. Artırma günü taşınmazın değerinin % 50 ‘ si ile buna eklenecek masrafların toplamından az olmamak üzere verilecek en az teklif ile ihale başlar. İhaleye Adalet Bakanlığı UYAP E – SATIŞ portalı üzerinden elektronik ortamda belirli süresi içerisinde veya fiilen ihalenin yapılacağı yerde, gün ve saatinde hazır bulunarak yasal engeli olmayan herkes katılabilir. Eğer elektronik ortamda verilmiş asgari değerden aşağı olmamak üzere teklif var ise ihale başlangıç değeri bu tekliften az olamaz. Katılımcılar usule uygun tekliflerini ihale sırasında sunarlar. Belirlenen İhale süresi sonunda teklif verme halen devam ediyor ise ihale süresi teklif verme bitesiye kadar devam eder. Ancak Satış Memuru ihaleyi belirlediği olağan süresinden önce bitiremez. En yüksek tekliften sonra başkaca teklif olmaması halinde bu durum hazır bulunanlara duyurulur ve Satış en yüksek teklif verene yapılır.

 

İster elektronik ortamda teklif vermek için isterse satış mahallinde İhaleye katılmak için müracaat eden katılımcı paydaş değilse taşınmazın değerinin %20 ‘ si oranında teminatı ihaleye katılmadan önce belirtilen yere yatırmış olması gerekmektedir. Katılımcı paydaş ise payının % 20 ve daha fazla olması durumunda teminat yatırmasına gerek yoktur. Payı bu orandan daha az ise bu orana tamamlatılacak kadar teminat yatırmak durumundadır.

İhalenin yapılmasını müteakip alıcı, ihale bedelini yatırmış olduğu teminatı tenzil ederek bakiye kısmını 10 gün içerisinde Satış Memurluğuna ödemek zorundadır. Yapılan ihale sonrasında herhangi bir fesih davası açılmamış veya başkaca engel hal yok ise ihale kesinleşmiş olur. Ve Alıcısı adına taşınmaz tescil olunur.

Kesinleşen ihale sonrasında mevcut ihale bedeli taşınmazın paydaşları arasında, üzerindeki payları esas alınarak taksim edilir. Bu miktarlar paydaşların hesabına yatırılarak ödemeleri yapılır. Böylece Ortaklığın Giderilmesi tümüyle sonlandırılmış olur. 23.10.2018

NOT : Bu yazıda taşınmaz üzerinde ister miras yolu ile isterse bir başka suretle oluşan Ortaklığın Giderilmesine yönelik temel bilgiler anlatılmıştır. Sadece paydaşlar arasında satış, Muhtemel fesih davası, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Tellaliye, KDV, D. Vergisi, Tapu Harcı gibi yükümlülükler ile taşınmaz üzerinde başkaca tedbir, İntifa hakkı, Satış Vaadi Sözleşmesi, haciz, rehin v.b. veya başkaca özel bir şerh bulunması durumunda yapılması gerekenler her olaya göre ayrıca değerlendirilmelidir.

Diğer Bloglar

GAYRİMENKUL ARACILIK VE DANIŞMANLIK

  Gayrimenkul alım, satım, kiralama işlemlerinde ya da gayrimenkul için ihtiyaç olan finansman ... Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

CESUR GAYRİMENKUL olarak kurulduğumuz günden beri büyük önem verdiğimiz Kişisel Verilerin ... Devamını Oku

En Uygun İlanlar İçin

Hemen Tıklayın