Karşılaştırma Listesi

İlan karşılaştırma yapabilmek için en az 2 ilan seçmelisin.

İHALELER

Öncelikle yazımızın ana konusu İhale sözcüğünün anlamını belirtelim.

İhale : İş, mal vb.ni birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene verme, eksiltme veya artırma. (TDK. Sözlüğü) 

Şeklinde tanımlanmıştır. Bu yazıda Özellikle Gayrimenkul İhalesi ele alınacaktır. 

           Hazine, Bankalar, Kamu Kuruluşları, Özel Şirketler gibi kendi Gayrimenkullerini ihale yolu ile en çok fiyat verene satan kuruluşlar dışında ayrıca, El Koyma,  Haciz, İpotek, v.b. borç kaynaklı ilişkilerden dolayı da Vergi Daireleri, TMSF, İcra Müdürlükleri gibi Devlet Kuruluşlarınca da ihale usulü ile satış yapılmaktadır. Bu tarz satış ihalelerinin ana fikri en çok teklif verene talipli olduğu yerin satışının yapılmasıdır. Kamuoyunda en çok merak edilen ve nispeten en az rağbet gören Gayrimenkul İhaleleri ise İcra Yolu ile yapılanlardır. Herkesin kendine özgü haklı sayılabilecek nedeni olması,  bu satışın bir arttırma olduğu gerçeğini unutturmakta, bu tarz satışlardan genel olarak uzak durulmaktadır. İş doğası gereği talipliyi vicdani muhasebeye itmekte, kişiyi bu yolla mal sahibi olmasının doğru olmayacağı gibi bir kanaate sürüklemektedir. Bu tarz ihalelere iştirak edilirse,  borçlunun malının haraç – mezat, adeta yok pahasına satıldığı, nihayetinde zaten mağdur olan kişinin daha da mağdur olmasına vesile olmak gibi suçluluk duygusu hissedilmektedir. 

İcra İhalelerinde, Gayrimenkul satışa çıkmadan önce, Bilirkişiler marifeti ile taşınmazın değeri tespit edilmekte, bu değerin az ya da çok bulunmasına karşılık dava açılması halinde Mahkemece yeniden inceleme yapılmakta ve nihai değer tayin edilmektedir. Tayin edilen bu değer esas alınmak kaydı ile belirtilen gün – yer ve saatte taşınmaz % 50 ‘ si ve yapılan masrafları geçmek kaydı ile arttırmaya çıkarılmaktadır. İşte yanılgı da burada başlamaktadır. Taşınmaz değerinin % 50 ‘ sine doğrudan satılmamakta, bu oran ile ilk teklife çıkmaktadır. Katılımcılar arasında bu orandan başlayarak teklifler verilmekte nihayetinde en yüksek fiyat verene satılmaktadır. İhaleye katılmak için yine öncelikle belli miktarda teminat depo etmek gerekmektedir. Böylesi bir arttırmada taşınmazın en yüksek bedelle gitmesi borçlunun da alacaklının da menfaatinedir. İhale aşamasında sizi teklif vermekten alıkoyacak hiçbir güç yoktur. Zira tamamen Devletin güvencesi altında ve bizzat görevlileri huzurunda yapılmaktadır. Ayrıca Elektronik ortamda da teklif vermek mümkündür. 

            Bu tarz ihalelere gerçek ihtiyaç sahibi, yatırımcı, iş sahibi kişilerin katılması istenen aşamadır. Zira tüm yasal düzenlemeler herkesin hiçbir tereddüt yaşamadan bu ihalelere katılmasını sağlamaya yöneliktir. Katılımın artması rekabeti getirecek, daha yüksek bedelle taşınmazın satışı yapılabilecek, nihayetinde en yüksek bedel ile satılması halinde istenen yararın da oluşmasını sağlayacaktır.

 
cesur-about-us.jpg

 

Cesur Gayrimenkul Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Talebinize en uygun taşınmazın tespiti ile tamamen yasal mevzuat içerisinde sizin adınıza en uygun taşınmazı satın almak,  nihayetinde buna ilişkin her türlü ihale işlemlerinin takibi, sonlandırılması aşamaları tarafımızca takip edilecek olup, bu süreç yine tamamen şeffaf şekilde, vereceğiniz talimat doğrultusunda yürütülecektir.
 
 
ADALET BAKANLIĞI İCRA İHALELERİ  DİĞER İHALELER 
   BANKALAR
 MİLLİ EMLAK İHALELERİ  TOKİ
   TMSF
 SGK İCRA  İHALELERi  ÖZEL KURULUŞLAR

 

 

En Uygun İlanlar İçin

Hemen Tıklayın