Karşılaştırma Listesi

İlan karşılaştırma yapabilmek için en az 2 ilan seçmelisin.

Kiralama Yer Gösterme Belgesi. Temsilidir

TAŞINMAZ KİRALAMATİCARETİNE YÖNELİK YER GÖSTERME BELGESİ

  1. İŞLETME : Cesur Gayrimenkul Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.

(Bundan sonra aşağıda İşletme olarak anılacaktır.)

2.TALEP EDEN :

Adı Soyadı ve  T.C. Kimlik No :

Tebliğ  Adresi :

Mail adresi :

Geçerli Cep Telefonu :

(Bundan sonra aşağıda Sadece TALEP EDEN olarak anılacaktır.)

 

TAŞINMAZIN GÖSTERİLİŞ AMACI VE TARİHİ      : KİRALAMA / ***/***/20**

 

İlk teklif AYLIK KİRALAMA Talep Bedeli : ****** TL

 

  1. KİRALAMAYA Konu Taşınmaz Bilgileri ve Özellikleri:

BURAYA TAŞINMAZIN ADA/PARSEL BİLGİLERİ İMAR DURUMU ODA/SALON VB. BİLGİLERİ İLE MERKEZİ YERLERE UZAKLIKLARI KİRACI OLUP OLMADIĞI, KULLANIM DURUMU AİDAT VB. GİBİ ÖZELLİKLERİN YANI SIRA HİSSELİ OLUP OLMADIĞI HACİZ VE BENZERİ ŞERHLER OLUP OLMADIĞI

 

  1. YÜKÜMLÜLÜKLER :
  2. İş bu yer gösterme belgesi taraflar arasında KİRALAMA sözleşmesi, KİRALAMA anlaşması veya bu anlama gelecek başkaca nitelikte değildir.

 

  1. Taraflar birbirlerine iletecekleri hususları yukarıda belirttikleri mail adreslerini öncelikle kullanacaklardır. İşletme için mail adresi info@cesurgayrimenkul.com.tr şeklindedir. TALEP EDENİN mail adresi ise ******.com şeklindedir. Bu adreslerde yapılan her türlü gönderi muhatabı tarafından okunduğunda öğrenilmiş sayılacaktır. Her halde bile mail adresine gönderilen husus teknik arıza sebepleri hariç olmak üzere gönderilme tarihinden itibaren 5 gün içerisinde muhatabı tarafından öğrenilmiş kabul edilecektir. Elektronik ortamda yapılan gönderiler yazılı ortamda yapılmış sayılacaktır.
  2. İş bu yer gösterme hizmeti nedeniyle TALİPLİDEN herhangi bir ücret İSTENEMEZ. Ancak İşletmenin hizmet bedeli taşınmazın taraflar arasında gerçekte anlaşmış oldukları fiili KİRALAMA bedelinin BİR AYLIK TUTARI + KDV oranındadır. Tahakkuk eden ücrete KDV dâhil değildir. Aracılık hizmeti bedeli KİRALAMA işleminin taraflar arasında anlaşmaya varılmış olması durumunda veya KİRALAMA işleminin tamamlanması ile hak edilmiş olup peşinen ödenir. KİRALAMA konusunda TALEP EDEN ve satıcı (taraflar) arasında anlaşma sağlanmış olması halinden sonra taraflardan herhangi birinin her ne sebeple olursa olsun talebinden vazgeçtiğini beyan etmiş olması halinde dahi Aracılık ücreti tam ve eksiksiz olarak ödenir. TALEP EDEN ile yazılı sözleşme yapılmamış olsa dahi, TALEP EDEN tarafından kaparo verilmiş olması KİRALAMA anlaşmasının tüm sonuçları ile yapıldığı anlamına gelir. KİRALAMA bedelinin ödemesi vadeli veya bir başka model ile yapılmış olsa dahi Aracılık hizmet bedeli peşin olarak ödeneceği gibi alınmış kaparo var ise öncelikle bundan tevkif edilir.
  3. Bu Sözleşme Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nın Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği tanzim edilmiştir. Burada bulunmayan hükümler için ilgili Yasal Mevzuat hükümleri geçerlidir.
  4. İş bu Sözleşme taraflarca birlikte tanzim edilip, huzurda yüksek sesle okunup imza altına alınmıştır.

TALEP EDEN                                                                                                                                    İşletme Temsilcisi

En Uygun İlanlar İçin

Hemen Tıklayın